Vendime te masave parandaluese sipas aktit normativ

Vendimi Nr.11 dt:10.03.2020

Kërkues

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Objekti i kërkesës

Masë parandaluese pasurore, sekuestro. Vleftësim sekuestro vendosur me urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.

Baza ligjore e kërkesës

Nenet 3, 5, 9, 16/a, 19/5/b e 7 të Aktit Normativ Nr. 1 datë 31.01.2020 “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit dhe sigurisë publike".

Ndaj kujt personi
Pasurisë së personit

Vleftësim i masës së sekuestros  mbi pasurinë  e  shtetasit D.Gj.  e më konkretisht Automjeti tip xxxx,  me ngjyrë të errët , me targë xxxx xx  me targa xxxxxx. 

Person i dënuar për v.p
Person nën hetim për v.p

Vleftësim i masës së sekuestros  mbi pasurinë  e  shtetasit D.Gj.  e më konkretisht Automjeti tip xxxx,  me ngjyrë të errët , me targë xxxx xx  me targa xxxxxx. 

Gjykata vendosi

  1. Pranimin e kërkesës
  2. Vleftësimin e masës së sekuestros të vendosur  me urdhërin nr.158 datë 07.02.2020  “Për vendosjen e sekuestros së pasurisë në rastet e emergjencës “, mbi pasuritë në pronësi të shtetasit D. Gj.,  e me konkretisht:
    Automjeti tip xxxx,  me ngjyrë të errët , me targë xxxxx  me targa xxxxx. 

Afati i shqyrtimit të kërkesës

1 ( një) ditë