Vendime te masave parandaluese sipas aktit normativ

Vendimi Nr.36 dt:30.03.2020

Kërkues

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Objekti i kërkesës

Masë parandaluese pasurore, sekuestro. Vleftësim sekuestro vendosur me urdhërin e  Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.

Baza ligjore e kërkesës

Nenet 3, 5, 9, 16/a, 19/5/b e 7 të Aktit Normativ Nr. 1 datë 31.01.2020 “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit dhe sigurisë publike".

Ndaj kujt personi
Pasurisë së personit

Vleftësim i masës së sekuestros  mbi pasurinë  e  shtetasit S. V.  e më konkretisht mbi automjetin me targë me targa AA xxx, me nr. Shasie WBAKM210X0C331140.

Person i dënuar për v.p
Person nën hetim për v.p

Lidhje e subjektit Z. Gj. dënuar me vendimin me nr. 01, datë 12.01.2009 të Gjykatës Për Krime të Rënda Tiranë për veprën penale parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal.

Çfarë vendosi Gjykata
Arsyetimi

  1. Pranimin e kërkesës
  2. Vleftësimin e masës së sekuestros të vendosur  me urdhërin nr.47 datë 28.02.2020  “Për vendosjen e sekuestros së pasurisë në rastet e emergjencës “, mbi pasuritë në pronësi të shtetasit S. V.  e më konkretisht:

Automjetin me targë me targa AA xxx me nr. Shasie WBAKM210X0C331140.

Afati i shqyrtimit të kërkesës

6 (gjashtë) ditë.