Urdhëra thirrje per gjykim

Afishimi i urdhërit të njoftimit të viktimës, shtetases Brunilda Marku

Nr.90 Akti

Tiranë, më 07.06.2018

Drejtuar: Kryesekretarisë pranë kësaj gjykate

Lënda: Kërkohet afishimi i urdhërit të njoftimit të viktimës, shtetases Brunilda Marku.

Në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, është sjellë për gjykim çështja penale në ngarkim të:

TË PANDEHURIT: XHEVAHIR OSJA

I AKUZUAR: Për kryerjen e veprës penale "Trafikimi i të miturve", kryer më shumë se një herë, parashikuar nga neni 128/b/3 i Kodit Penal. 

Në seancën gjyqësore të datës 07.06.2018, gjykata ka vendosur:

Njoftimin e viktimës viktimës Brunilda Marku e bija e Pajazit dhe e Gjyhere e datëlindjes 02.09.1999, lindur dhe banuese në Vau i Dejës, Shkodër për ndryshimin e akuzës të bërë nga organi i prokurorisë në seancën gjyqësore të datës 07.06.2018 në ngarkim të të pandehurit Xhevair Osja, nga "Trafikim i të miturve"më shumë se një herë sipas nenit 128/b/3 të Kodit penal, në akuzën "Trafikim i të miturve" tre herë sipas nenit 128/b/1 të Kodit Penal, në dëm të secilës prej viktimave Fabjola Kovaçi, Gazmira Bregu dhe Brunilda Marku, për seancën gjyqësore që do të zhvillohet në datë 19.06.2018, ditë e martë, ora 12:00 nëpërmjet depozitimit a. në njësinë administrative Vau i Dejës, Shkodër; b. në portën e shtëpisë së të viktimës Brunilda Marku, Vau i Dejës, Shkodër; c. në këndin e afishimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; c. në faqen e internetit të kësaj gjykate.

Sa më lart, të zbatohet urdhërimi i gjykatës për afishimin në këndin e afishimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe në faqen e internetit të kësaj gjykate.

GJYQTARE
MARSELA BALILI