Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: DENISA DERVISHI, ERI SEITI, AUREL ALIMETA,RAMIZ JAHAJ DHE KASTRIOT TOMA.

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSACME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr.20/140 Akti                                                                                     Tiranë, më 02.02.2023

Drejtuar:   Kryesekretarisë pranë kësaj gjykate

Lënda:   Kërkohet afishimi i urdhërit të thirrjes për gjykim për të pandehurit.

   

Në Gjykatën e Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimit të Organizuar, është sjellë për gjykim kërkesa penale paraprake me: KËRKUES: Prokuroria e Posacme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar; OBJEKTI :  1.Dërgimin për gjykim të cështjes penale që i përket procedimit penal nr.130 të vitit 2019 në ngarkim të :

TË PANDEHURVE:               1.Bujar Brahaj                                        21.Armand Koçiu

                                                2.Denisa Dervishi                                22.Servan Kërbizi

                                                3.Denardo Dervishi                             23.Aldo Tushaj

                                                4.Eri Seiti                                            24.Sokol Beqiraj

                                                5.Aurel Alimeta                                  25.Kastriot Lalaj

                                                6.Anxhela Shehu                                 26.Ardian Kastrati

                                                7.Fadil Demaj                                     27.Klodjan Delaj

                                                8.Landi Shehu                                     28.Kastriot Toma

                                                9.Marjano Beta                                   29.Marjus Tartaraj    

                                                10.Hetem Velaj                                   30.Xhuliano Aliu

                                                11.Valmir Polisi                                  31.Xhavit Filja

                                                12. Miço Bushi                                    32.Abedin Llajaj

                                                13.Mikel Ziflai                                    33.Ervin Begaj

                                                14.Sefer Dukaj                                    34.Aleks Meçorapaj

                                                15.Leonidha Koçiaj                             35.Kristi Dautaj

                                                16.Ramiz Jahaj                                   36.Ardit Petraj

                                                17.Fejzo Meçai                                    37.Neritan Lamaj

                                                18.Adriatik Logli                                38.Fiodor Runaj

                                                19.Ervin Llana                                    39.Hyrjetë Runaj

                                                20.Erjon Kalemi                                 40.Hadër Rudaj

                                                                                                            41.Ertjan Pjetërgjokaj

                                                                                                            42.Elton Ukaj

                                                                                                            43.Nasip Llana

Akuzuar: Për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 248, 300, 283/1, 333/a/2, 334/1, 284/1 të Kodit Penal.

Në seancën gjyqësore të datës 18.01.2023, gjykata ka vendosur:

Njoftimin e aktit të thirrjes për gjykim të të pandehurve:

1.Denisa Dervishi e bija e Gramos dhe e Donika, e datëlindjes 16.09.1992 lindur dhe banuese në Kuçovë me adresë Yzedin Sheme,Nd.7, H.1 Perondi 5306, Kuçovë.

2.Eri Seiti i biri i Xhevit dhe i behare, i datëlindjes 06.05.1988, lindur dhe banue në Krahës Tepelenë

3.Aurel Alimeta, i biri i Metat dhe Tatjana, i datëlindjes ,17.12.1996 lindur dhe banues në Lulëzim, Krahës, Tepelenë

4.Ramiz Jahaj i biri i Hadër  dhe i Shpresa, i datëlindjes 03.03.1975 lindur dhe banues në Vlorë.

5.Kastriot Toma, i biri i Zef dhe i File, i datëlindjes 16.06.1969 lindur dhe banues në Shkodër  për seancën gjyqësore paraprake që do të zhvillhet datë 09.02.2023, ditë e enjte, ora 09:00 nëpërmjet a. në këndin e afishimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; b. në faqen e internetit të kësaj gjykate.

Sa më lart, të zbatohet urdhërimi i gjykatës për afishimin në këndin e afishimit të Gjykatës së Posacme të  Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe në faqen e internetit të kësaj gjykate.

GJYQTAR

ERJON ÇELA