Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR Seance paraprake, PER dergimin per gjykiom te te pandehurve: 1.Jovan Memaj; 2.Eltjon Bregasi; 3.Hamid Seferi; 4.Hekuran Marku; 5.Paul (Agustin) Deda; 6.Shkëlzen Daci; 7.Erjon Hoxhari; 8.Leonidha Sejdiaj; 9.Bernard Ta

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

Nr.56 Akti                                                                                                  Tiranë, më datë 20.05.2022

Drejtuar:        KRYESEKRETARISË

Lënda:             Kërkohet afishimi i urdhërit të thirrjes për seancën paraprake

   

datë 02.06.2022, ditë e enjte, ora 11:30, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është caktuar për t’u zhvilluar seanca gjyqësore paraprake me:

KËRKUES:                Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

OBJEKTI :                 1.Dërgimin për gjykim të çështjes penale që i përket proçedimit penal nr.36/2 të të vitit 2019 (238/2017) në ngarkim të:

TË PANDEHURVE:  1.Jovan Memaj

2.Eltjon Bregasi

3.Hamid Seferi

4.Hekuran Marku

5.Paul (Agustin) Deda

6.Shkëlzen Daci

7.Erjon Hoxhari

8.Leonidha Sejdiaj

9.Bernard Tahiraj

10.Maringlen Shusha

11.Elton Hamza

12.Donial Drolli

AKUZUAR:                Për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 284/1, 28/4, 283/a/1, 28/4, 287/1/b-25, 333/a, 334/1, 248, 278/4 të Kodit Penal.

URDHËROJMË:

Njoftimin e thirrjes për gjykim të të pandehurit Jovan Memaj, Eltjon Bregasi, Hamid Seferi, Paul (Agustin) Deda, Shkëlzen Daci, Erjon Hoxhari, Leonidha Sejdiaj, Bernard Tahiraj, Maringlen Shusha, Elton Hamza, Donial Drolli, lidhur me seancën paraprake që do të zhvillohet në datë 02.06.2022, ditë e enjte, ora 11:30, nëpërmjet depozitimit;

  • Në këndin e afishimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar;
  • Në faqen e internetit të kësaj gjykate.  

Sa më lart, të zbatohet urdhërimi i gjykatës për afishimin në këndin e afishimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe në faqen e internetit të kësaj gjykate.

GJYQTARE

Flora Hajredina