Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM ME SHPALLJE, SEANCE GJYQESORE KUNDER: Robert Myftari

Logo koka dokumentit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

 

Nr.78 Akti                                                                                                      Tiranë, më 29.10.2021

Drejtuar:   Kryesekretarisë pranë kësaj gjykate

Lënda:   Kërkohet afishimi i urdhërit të thirrjes për gjykim për të pandehurin Robert Myftari.

   

Në Gjykatën e Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimit të Organizuar, është sjellë për gjykim çështja penale në ngarkim të:

KËRKUES: Prokuroria e Posacme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

OBJEKTI :  1.Dërgimin për gjykim të cështjes penale që i përket procedimit penal nr.36/1 të të vitit 2019 (238/2017)  në ngarkim të :

TË PANDEHURVE:                1.  Ilirjan DUÇELLARI

                                                   2.  Aurel KALARI

                                                   3.  Kleo (Piro) BREGU

                                                   4.  Orhan DUÇELLARI

                                                   5.  Julian BEJDOLLARI 

                                                   6.  Rexhino MUÇAJ 

                                                   7.  Robert MYFTARI

                                                   8.  Alban KOSHI

                                                   9. Mariglen DUÇELLARI

Akuzuar: Për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 284/1, 283/a1-22, 283/a, 333/a, 334/1 të Kodit Penal.

Në seancën gjyqësore të datës 18.10.2020, gjykata ka vendosur:

Njoftimin e aktit të thirrjes për gjykim të të pandehurit Robert Myftari i biri i Mydar dhe i Lumturi, i datëlindjes 20.01.1973, lindur në Vërzhezhë Skrapar dhe banues në Vlorë,për seancën gjyqësore paraprake që do të zhvillohet datë 12.11.2021, ditë e premte, ora 11:00 nëpërmjet a. në këndin e afishimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; b. në faqen e internetit të kësaj gjykate.

Sa më lart, të zbatohet urdhërimi i gjykatës për afishimin në këndin e afishimit të Gjykatës së Posacme të  Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe në faqen e internetit të kësaj gjykate.

GJYQTAR

ERJON ÇELA