Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM PER SHPALLJE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSACME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 28 Akti
Tiranë, më 22,04,2020

NJOFTIM PER SHPALLJE

Në Gjykatën e Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në datë 04.05.2020, ditë e hënë, ora 11:00, është caktuar për t’u zhvilluar seanca paraprake e shqyrtimit të kërkesës për dërgimin e çështjes për gjykim, në ngarkim të:

TË PANDEHURIT: 
Bardh Dod HOTi, alias Fatbardh Hoti, alias Fatbardh Daci, alias Bardh Daci

 

I AKUZUAR:
Për kryerjen e veprave penale “Vjedhja me pasoja të rënda” parashikuar nga nenet 134/3, 28/4, të Kodit Penal;“Përvetësim i sendeve që rrjedhin nga vepra penale” parashikuar nga nenet 287/b, 28/4, të Kodit Penal;  “Grup i strukturuar kriminal” parashikuar nga nenet 333a/2;  “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminal”  parashikuar nga neni 334/1 të Kodit Penal.                                                  

Shpallje e thirrjes për gjykim të të pandehurit Bardh Dod HOTi, alias Fatbardh Hoti, alias  Fatbardh Daci, alias Bardh Daci, lidhur me seancën paraprake që do të zhvillohet në datë 04.05.2020, ditë e hënë, ora 11:00, nëpërmjet depozitimit;

 

GJYQTARI

Bib NDRECA