Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM PER SHPALLJE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E POSAÇME E SHKALLËS SË PARË
PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Nr. 28 Akti
Tiranë, më 22.04.2020

NJOFTIM PER SHPALLJE

Në Gjykatën e Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në datë 04.05.2020, ditë e hënë, ora 11:00, është caktuar për t’u zhvilluar seanca paraprake e shqyrtimit të kërkesës për dërgimin e çështjes për gjykim, në ngarkim të:

TË PANDEHURIT:   
Bardh HOTI
Besnik FUFI
Aleks MARKU
Alfons PËRKOLA

 

AKUZUAR:
Për kryerjen e veprave penale “Vjedhja me pasoja të rënda” parashikuar nga nenet 134/3, 28/4, të Kodit Penal;“Përvetësim i sendeve që rrjedhin nga vepra penale” parashikuar nga nenet 287/b, 28/4, të Kodit Penal;  “Grup i strukturuar kriminal” parashikuar nga nenet 333a/2;  “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grup i strukturuar kriminal”  parashikuar nga neni 334/1 të Kodit Penal.

 

 

Njoftohen viktimat nga vepra penale, nëpërmjet shpalljes se këtij akti si më poshte:

 1. BOSQUET Jean Pierre, i Lindur
 2. më 15/12/1949  banues ne adresen; 35, RUE DU DOCTEUR GILLARD në HAYANGE 57240 (MOSELLE), Francë.
 3. DIOT Suzanne, lindur me  13/09/1948, banuese ne adresen 02 allëe des Tanneurs a CONDE NORTHEN 57, Francë
 4. Roger ADAM, datëlindja 14/02/1954 banese ne adresen; 12, RUE DES BERGERONNETTES në CONFLANS-EN-JARNISY (MEURTHE ET MOSELLE), Francë .
 5. Jacques JACKY, datëlindja 26/09/1951, banese ne adresen; 16, RUE HONORE DE BALZAC në CONFLANS-EN-JARNISY 54800 (MEURTHE ET MOSELLE), Francë .
 6. Michel BRAQUET, datëlindja 06/08/1952, banese ne adresen; 6 Rue du GENERAL DE GAULLE, VILLIERS – LA- CHEVRE 54870, Francë .
 7. JEROME SUZZY, i datëlindjes 5/3/1975, banese ne adresen;  59, RUE DE VERDUN në HATRIZE 54800 (MEURTHE ET MOSELLE),Francë.
 8. Jerome Jalambert, i datëlindjes 21/1/1975, banese ne adresen; 7, RUE DE CHATEAUBRIAND në CONFLANS-EN JARNISY 54800 (MEURTHE ET MOSELLE), Francë.
 9. Nobile Didier, lindur Lindur më 22/09/1963, banes ne adresen : 36, Rruga e GRIOTTIERS në ROMAS 57120 (MOSSELLE), Francë. 
 10. EITEL ALOYSE, lindur më 27/01/1953,  banes ne adresen;  9, RUE PAUL LANGEVIN në NILVANGE (MOSELLE),
 11. Jean Luc Ëeber, Lindur më 24/01/1965 në adresën: Rue DE NICHEFONTAINE në VILLIERS-LA-MONTAINGE 54920 Nr.7 (Meurthe et Moselle),në THIONVILLE (MOSELLE), Francë.
 12. MICHEL PALMITESSA, i datelindjes 02/12/1963, banues në adresën: 18 Boucle Pual Cezane, HETTANGE –GRANDE 57330,Francë.
 13. Emmanuel ANDRE, i datelindjes 11/04/1968, banes ne adresën: 06 domaine de Molvange, ESCHERANGE 57330, Francë.
 14. YVONE KINSINGER, e datelindjes 06/12/1950, banuese ne adresën:  RUE JULES FERRY në MEXY 54135 Nr.44 (Meurthe et Moselle), Francë.
 15. Jean Claude SAVAROC, i datelindjes 03/01/1943, banues në adresën : RUE CARNOT në HUSSIGNY-GODBRANGE 54590 Nr.70 (Meurthe et Moselle) Francë.
 16.  Jean Claude CASONI,  i datelindjes 03/09/1955, banues në adresen ; LOTISSEMENT LE CHATEAU në CRUSNES 54680 Nr.3 (Meurthe et Moselle) Francë.
 17. JOSIANNE MANGE, e datelindjes 21/07/1955,  banuese ne adresen : 6 Rue du COMMANDANT JEAN MAILFERT, BEUVEILLE 54620, Francë.
 18. Laurent BIRAQUE, i datelindjes 30/11/1964, banues ne adresen “15 Rue Andre Richard BOISMONT 54620 Francë”.
 19. MUSATO Roger, i datelindjes 04/01/1961, banues ne adresën: 5, RUE DE VIGNOTTE, FRIAUVILLE 54800, Francë.
 20. LAMBOTTE Dominique, e datelindjes 23/07/1960, banuese ne adresen: 36, RUE DE LA SOURCE, UGNY 54870, Francë.
 21. Michel LECORNU, i datelindjes 22/8/1956, banues ne adresen ;  12, RUE DES MESANGES në CONFLANS-EN-JARNISY 54800 (MEURTHE ET MOSELLE), Francë.
 22. Scodellero Bruno, i datelindjes 14/03/1964, banes ne adresen; 77, CHE DU COTEAU në THIONVILLE (MOSELLE) Francë.
 23.  Rachel FAVIER, datelindja 02/06/1971, banues në adresen; 2 rue D’HARPEL, në LEXY 54720, Francë.
 24. Philippe HOMBOURGER, lindur me 17.07.1968, banues ne adresen: 15 RUE DE L’ ÉCOLE, FONTOY 57650,  Francë.
 25. Alain BENTZ,  i datelindjes 06/08/1984, banues ne adresen; 7 Rue Jules Ferry në HAYANGE 57 240 (Moselle), Francë.
 26. Shoqëria “Simon Christiansen & Associes” me adrese; 85-87, parc des activites Boite postale 1088303 CAPPELEN (LUKSEMBURG), Përfaqësuar nga Dimitri DHAEZE, punonjës, titullar i një kompetence.
 27. Laurence (Joliot)  GERARD, e datelindjes 11/01/1968, banuese ne adresen ; 6, ALLÉ DES MERISIERS, HETTANGE - GRANDE 57330, Francë,
 28. Frederique CRESPI, lindur më 17.12.1979 , banuese në adresën: 3 Rue de la Mine VICTOR në HAYANGE (Moselle), Francë.
 29. Lionel PIERRON, i datelindjes 03.02.1987, banues në adresën : 18 rue de la Mine Victor në Hayange 57 240 (Moselle), Francë.
 30. Brigitte TRES, datelindja 10.1964     , me adrese; 59 rue de Verdun, BOULANGE 57655,Francë.
 31. HOURDACE GAELLE, e datelindjes, banuese në adresën: 5 Rue du CALVAIRE në KNUTANGE 57 240 (Moselle), Francë.
 32. Christian CIESIELSKI, i datelindjes 22.08.1947, banues ne adresen;  2 COTTAGE DE LA VALLÉE, FONTOY 57650, Francë.
 33. Florian KLEIN, i datelindjes 07.03.1986, banues ne adresen;  12 RUE DU FAISAN,  NEUFCHEF 57700,  Francë.
 34. Antoinette BRAUN , e datelindjes 12/06/1950, banuese ne adresen; 18 QUARTIER BELLEVUE, DISTROFF 57925, Francë.
 35. Hubert CHRISTIANY, i datelindjes 25/10/1947, banues ne adresën ; 24 RUE DES ÉGLANTIERS, KUNTZIG 57970, Francë.
 36. Olivier LAMARLE, i datelindjes 17.02.1963, banues ne adresën; 20 CITÉ ARTISANALE në NEUFCHEF 57700,Francë.
 37. Jean Michel KEDAJ, i datelindjes 07/01/1962, banues ne adresën; 11 Rue de l’ ESPLANADE në NILVANGE 57 240 (Moselle), Francë.
 38. Roland Saintier, i datelindjes 21/01/1952, banues ne adresën; 77, RUE EMILE ZOLA në JARNY 54800 (MEURTHE ET MOSELLE), Francë.
 39. Daniel GUARNIERI, i datëlindjes 28/06/1957, banues ne adresën; 21, RUE DU STADE VALLEROY 54910 (MEURTHE ET MOSELLE),Francë.
 40. Melanie DUPUIS , banuese në adresën : 14 Rue du chateau, CONFLANS EN JARNISY 54800,Francë.
 41. Emmanuel NARDOZI, i datelindjes   31.05.1976, banues në adresen; 38 rue des Chênes, MONDELANGE 57300, Frane.
 42. David       CERVEAUX, i datelindjes 17.01.1971, banues në adresen; 35, RUE ÉOLE  MONDELANGE 57300,Francë.
 43. Sebastien CADRONET, i datelindjes 08/03/1972, banues në adresen; Rue JACQUES PREVERT në HAUCOURT-MOULAINE Nr.3 (Meurthe et Moselle), Francë.
 44. Suzanne PALMA, e datelindjes 21/12/1970, banuese në adresen; 55 Rue Bellevue në HAYANGE 57 240 (Moselle), Francë.
 45. Marie MARAC (ROSSI), e datelindjes 15.04.1945, banuese në adresen; 34 Rue des Peupliers në KNURTANGE (Moselle), Francë.
 46. OCHLIK Vanessa, e datelindjes 20/05/1983, banuese në adresen; 11, Rue des Erables në VAL DE BRIEY 54150 (MEURTHE ET MOSELLE), Francë.
 47. RABAUX David, i datelindjes 19/07/1977, banues në adresen; 5 RUE LUCIE AUBRAC në VAL DE BRIEY (MEURTHE ET MOSELLE), Francë.
 48. FRANC COHY , i datelindjes 19/12/1975, banues në adresen; Rue Saint Exupery Nr.27 në Mexy 54135 (Meurthe et Moselle), Francë.
 49. Frederick Mallet, i datelindjes 29.05.1975, banues në adresen; 9. IMP de la Seine në Thion ville (Moselle), Francë.
 50. Franck BRUNNER, i datelindjes 29.06.1974, banues në adresen; 27, RUE DE LA CHAPELLE, ENTRANGE 57330, Francë.
 51. GEORGE Fabien, i datelindjes 11/02/1975, banues në adresen; 34, Rruga e LYS MALANCOURT, në ANNEVILLE 57360 (MOSELLE) , Francë .
 52. Maria Rosa GONCALVES RIBEIRO, e datelindjes 03.09.1969,  banuese në adresen; 10a RUE DE GANDRANGE, VITRY-SUR-ORNE 57185, Francë.
 53. KESTENER Sylvie, e datelindjes 22/03/1952, banuese në adresen; 453 RUE DE METZ , MONDELANGE 57300, Francë.
 54. Patrice MUNIER, i datelindjes 08/10/1975, banues në adresen; 32 rue des bergeronnettes, KUNTZIG 57970, Francë.
 55. Claire        FELCI, e datelindjes 31/03/1980, banuese në adresen; 11 Boucle des Prés, STUCKANGE 57970, Francë.
 56. Ludovic DIDELOT, i datelindjes 25/11/1976, banues në adresen; 15 B Rue Nationale, STUCKANGE 57970, Francë.
 57. Nathalie BARTEL, e datelindjes 03.02.1970, banuese në adresen;  27 rue Pierre et Marie CURIE në Hayange 57 240 (Moselle), Francë.
 58. Pascale DESNOYER (ESTEBAN), e datelindjes 24.06.1971, banuese në adresen; 16 Rue Jules Ferry në HAYANGE 57240 (Moselle), Francë.
 59. Antoine BACH, i datelindjes 05.10.1940, banues në adresen; 5 RUE ËEIMERT, NEUFCHEF 57700,  Francë.
 60. KLEIN Bernard, i datelindjes 27/08/1952, banues në adresen; 45 Allée des Glycenes në COURCELLE CHAUSSY, Francë.
 61.  FIUMARA Santino, e datelindjes 16/01/1959, banuese në adresen; 45 Allée des Glycenes në COURCELLE CHAUSSY, Francë.
 62. LUBRANO Claude, i datelindjes 29/07/1938, banues në adresen; 11 VOIE ROMAINE, NOISELLE 57645 Francë.
 63. Aline GITETTI, e datelindjes 15/01/1987, banuese në adresen; 6 Rue au Septieme MONTOIS LA MONTAGNE, 57860 Francë.
 64. GEORGE AGNES, i datelindjes 26/12/1945, banues në adresen; Rue Madeleine Zani Nr.9 në Mont-Saint-Martin (Meurthe et Moselle), Francë.
 65. KOLB Marie-Josée,(DORR), e datelindjes 15/08/1950, banuese në adresen; 20, Rue au VALLON, CLOUANGE 57185 (MOSELLE), Francë.
 66. Hélène NOUVIER, e datelindjes 25/02/1988, banuese në adresen; 2 RUE DU COTEAU, FAMECK 57290,  Francë.
 67. SLAËINSKI Alain, i datelindjes 08/10/1951, banues në adresen; 05, RUE DU MUGUET në MOYEUVRE –GRANDE (MOSSELLE),  Francë.
 68. RIGGIO MARIO, lindur më 06/11/1960, banues në adresen; 3, Rruga LOUIS ROSSI në MOYEUVRE-GRANDE 57250 (MOSELLE). Francë .
 69. Pascal FOUCAULT,i datelindjes 09/01/1958, banues në adresen; Nr.32B Chemin des Ragots në Besanson, Francë.

lidhur me seancën paraprake që do të zhvillohet në datë 04.05.2020, ditë e hënë, ora 11:00, nëpërmjet depozitimit;   

 

GJYQTARI

Bib NDRECA