Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM PËR SEANCËN GJYQËSORE TË PANDEHURIN. Dt. 15.04.2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË
PËR KRIME TË RËNDA
TIRANË


Nr. Akti 73

Tiranë, më 15.04.2019

Lënda:  NJOFTIM PËR SEANCËN GJYQËSORE TË PANDEHURIN

Në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, më datë 30.04.2019, ditë e Martë, ora 13:30, është caktuar për t’u zhvilluar seanca gjyqësore për gjykimin e cështjes penale, në ngarkim të të pandehurve: 1.Armand Koçerri, akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 283, 283/a/1-22-28/4, 333/a/2, 334/1, 278/2, 280, të Kodit Penal; 2.Moisi Habilaj, akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 283, 283/a/1, 22, 283/a/1, 28/4, 333/a/1, 334/1 të Kodit Penal; 3.Florian Habilaj, akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 283, 283/a/1, 22, 283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal; 4.Nazer Seiti, akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal; 5.Armando Sulaj, akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal; 6.Maridian Sulaj, akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal; 7.Sabaudin Çelaj, akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal; 8.Tigrens Mëzuraj, akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal; 9.Fatmir Minaj, akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal.
Njoftojmë të pandehurin:

1) Fatmir MINAJ, i biri i Ago dhe i Lastare, i datëlindjes 15.04.1962, me banim në: Lagjia “1 Maji”, Rruga “Mis Durham” pallati 27, ap nr.9, Vlorë.
Seanca gjyqësore është caktuar për t’u zhvilluar në datë 30.04.2019, ditë e Martë, ora 13:30.
Gjithashtu, gjykata ju paralajmëron, që nëse nuk paraqiteni pa shkaqe të arsyeshme apo refuzoni për t’u paraqitur, seanca gjyqësore do të zhvillohet në mungesën tuaj.

GJYQTAR

BIB NDRECA