Urdhëra thirrje per gjykim

NJOFTIM PËR SEANCËN GJYQËSORE te pandehurve M.H, F.H, N.S, etj. dt 01.04.2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË
PËR KRIME TË RËNDA
TIRANË

Nr. Akti 73
Tiranë, më 01.04.2019

Lënda:  NJOFTIM PËR SEANCËN GJYQËSORE

Në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, më datë 15.04.2019, ditë e Hënë, ora 09:00, është caktuar për t’u zhvilluar seanca gjyqësore për gjykimin e cështjes penale, në ngarkim të të pandehurëve

  1. Moisi HABILAJ, i biri i Ciko dhe i Zenepe, i datëlindjes 18.01.1978, lindur në Vlorë, banues në Babicë e Vogël, Vlorë;
  2. Florian HABILAJ, i biri i Ciko dhe i Zenepe, i datëlindjes 11.10.1980, lindur në Vlorë, banues në Babicë e Vogël, Vlorë;
  3. Nezar SEITI, i biri i Lutfi dhe i Shyqyrete, i datëlindjes 30.03.1977, lindur e banues në Gjorm, Vlorë;
  4. Armando SULAJ, i biri i Petref dhe i Anife, i datëlindjes 12.05.1984, lindur e banues në Vlorë;
  5. Maridian SULAJ, i biri i Avdul dhe i Donika, i datëlindjes 27.01.1988, lindur e banues në Vlorë;
  6. Sabaudin ÇELAJ, i biri i Teki dhe i Shemsie, i datëlindjes 29.02.1968, lindur e banues në Vlorë;
  7. Tigrens Arben MËZURAJ, i biri i Arben dhe i Leonora, i datëlindjes 28.07.1994, lindur e banues në Vlorë;
  8. Fatmir MINAJ, i biri i Ago dhe i Lastare, i datëlindjes 15.04.1962, me banim në Durrës,

akuzuar për veprat penale të parashikuara nga nenet 283, 283/a/1, 22, 283/a/1, 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal.
lidhur me seancën gjyqësore që do të zhvillohet në datë 15.04.2019, ditë e Hënë, ora 09:00, nëpërmjet depozitimit;

  • Në këndin e afishimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda;
  • Në faqen e internetit të kësaj gjykate. 

Sa më lart, të zbatohet urdhërimi i gjykatës për afishimin në këndin e afishimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe në faqen e internetit të kësaj gjykate.

GJYQTAR

BIB NDRECA