Urdhëra thirrje per gjykim

Për njoftimit të viktimave, shtetasve D.H, V.D.W, D.L.G.B, V.DE S. etj.. Dt 18.06.2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË
PËR KRIME TË RËNDA
T I R A N Ë

Nr. Akti 97
Tiranë, më 18/06/2019


Drejtuar:   KRYESEKRETARISË,  IT-së

KËTU

Lënda: Kërkohet afishimi i urdhërit të njoftimit të viktimave, shtetasve:

 1. DE HONDT, Frans, Philomena, dtl. 07/04/1944, numër regjistri kombëtar 44040735794, nacionaliteti Belgjikë, me adresë: 2830 WILLEBROEK, Hoogstraat 104.
 2. VAN DEN WYNGAERT, Albertine, Maria, Renilda, dtl. 13/08/1944, numër regjistri kombëtar 44081330096, nacionaliteti Belgjikë, me adresë: 2830 WILLEBROEK, Hoogstraat 104, Belgjikë.
 3. DIEPENDAEL, Lydia, Gustaaf, Bertha (V), dtl. 16/12/1968, numër regjistri kombëtar 68121640248, nacionaliteti Belgjikë, me adresë: 1745 OPWIJK, Verlorenkostbaan 4 (Wettelijke verblijfplaats).
 4. VAN DE SOMPEL Sam (M), dtl. 27/03/1982, numër regjistri kombëtar 82032707978, nacionaliteti Belgjikë, me adresë: 1745 OPWIJK, Verlorenkostbaan 6 (Wettelijke verblijfplaats).
 5. VAN DEN BROECKE Tommy, dtl. 28/08/1975, me adresë: 9800 DEINZE, Kortrijksesteenweg 260 (Verhoord), Blegjikë.
 6. Raes Bart, Irené, Eddy, André, dtl. 07/06/1984, nacionaliteti Belgjikë, me adresë: 9800 DEINZE, Walgracht 5 (Verhoord).
 7. COLMAN Chloé, Paula, Dany, dtl. 03/02/1986, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 86020330072, me adresë: 2880 BORNEM, Doregem 13.
 8. VANACHTER Maria, Ludovica, Joanna, Adelia, dtl. 01/03/1938, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 38030122876, me adresë: 2870 PUURS, Europastraat 14.
 9. VANACOLEYEN Adolf, Regina, Jozef, Louisa, dtl. 11/06/1931, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 31061123135, me adresë: 2870 PUURS, A, Coolsstraat 12.
 10. AKPINAR Hatice, dtl. 08/05/1975, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 75050803079, me adresë: 2060 ANTWERPEN, Boerhaavestraat 18.
 11. Koningsveld Helene, Marleen, Griet, dtl. 15/08/1991, nacionaliteti Belgjikë, me adresë: 2180 ANTWERPEN, Lopoldlei (Ekeren) 54.
 12. Florin Leonia, Maria, Constantia, dtl. 12/05/1923, nacionaliteti Belgjikë, me adresë: 2180 ANTWERPEN, Karel De Wintstraat 28.
 13. Verhulst Jerry, dtl. 04/09/1985, nacionaliteti Belgjikë, me adresë: 2930 BRASSCHAAT, Sint Antoniuslei, nr. 59.
 14. VAN DEN EYNDE Toon, Gert, Olga, dtl. 20/11/1981, me adresë: 2550 KONTICH, Duivenstraat 30.
 15. SLEECKX Alfons, Hendrik, dtl. 16/09/1957, nacionaliteti Belgjikë, me adresë: 3270 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, Aziëlaan, 12.
 16. TUERLINCKX Willy, Victor, dtl. 01/09/1965, nacionaliteti Belgjikë, me adresë: 3270 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, Vinkenlaan 4.
 17. WAUTERS Lutgardis, Amanda, Alberta, dtl. 26/12/1954, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 54122623014, me adresë: 2870 PUURS, Molenstraat 54.
 18. Goos, Ingrid, Maria, Gerarda, dtl. 01/06/1962, nacionaliteti Belgjikë, me numër regjistri kombëtar 62060107080, me adresë: 2960 BRECHT, Schotensteenweg 225.
 19. Breugelmans Angelo, Emilia, Arthur, dtl. 18/10/1960, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 60101836339, me adresë: 2970 SCHILDE, Lindenstraat 29.
 20. BRIERS Georges, (M), dtl. 27/02/1963, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 63022733991, me adresë: 3110 ROTSELAAR, Hellichtstraat 98 (Werkelijke verblijfplaats).
 21. SEVENANTS Tim, Louis, Els (M), dtl. 02/06/1995, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 95060233194, me adresë: 3110 ROTSELAAR, Hellichtstraat 6A (Werkelijke verblijfplaats).
 22. CLERIX Jan-Willem, Jonathan (M), dtl. 24/01/1995, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 95012439316, me adresë: 3110 ROTSELAAR, Hellichtstraat 8 bus A (Werkelijke verblijfplaats).
 23. CLERIX Ludo, François, Valentin (M), dtl. 06/07/1963, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 63070622101, me adresë: 3110 ROTSELAAR, Hellichtstraat 8 bus A (Werkelijke verblijfplaats).
 24. CLERIX Rosanne, Sarah (V), nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 92121226632.
 25. OERLEMANS Robin, Fernand, Xavier, Ghislain, dtl. 14/07/1993, nacinaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 93071415767, me adresë: 7800 ATH, Chaussée de Tournai no 114 (entendu).
 26. JAMOTTE Jean, Edouard, Léon, Albert, dtl. 09/12/1958, me adresë 78-5030 GEMBLOUX.
 27. DE LEAT Gilbert, Julien, Albert, dtl. 13/07/1946, nacionaliteti belgjikë, me adresë: 2550 KONTICH, Rubensstraat 139.
 28. JERMEI Lutgarde, Antoinette, Josephine, dtl. 02/07/1955, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 55070218883, me adresë: 2950 KAPELLEN, Winkelhaakstraat 14.
 29. MORTIER Cindy, Simonne, Maurits (V), dtl. 20/05/1972, nacionaliteti Beligjikë, numër regjistri kombëtar 72052021058, me adresë: 3020 HERENT, Weggevoerdenstraat 55 (Wettelijke verblijfplaats).
 30. BARRETTE Marc Gustave, dtl. 04/05/1968, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 68050427105, me adresë: 3020 HERENT, Weggevoerdenstraat 55 (Wettelijke verblijfplaats).
 31. HELLEMANS Josée, Louisa, Nicole, dtl. 06/12/1952, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 52120644467, me adresë: 2850 BOOM, Kerkhofstraat 539.
 32. BOULAICH FELLAH Mostafa, dtl. 28/02/1979, me adresë: 2870 PUURS, Dr. F. De Ëachterlaan 62.
 33. VAN DEN HEUVEL Begga, Louisa, Victor, dtl. 16/12/1966, nacionaliteti Belgjikë, numër regjistri kombëtar 66121624071, me adresë: 8300 KNOKKE-HEIST, Natilënlaan 151.

Në datë 08/07/2019, ora 10:00, në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, është caktuar për t’u zhvilluar seanca, për çështjen penale në ngarkim të:   

TË PANDEHURVE:  

 1. Alerjo Dushku (Indrit Sekja), i akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 134/3, 333/a, 334/1, 287/1-a, 287/3 të Kodit Penal.
 2. Kastriot Dedaj, i akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 134/2, 333/a, 334/1 të Kodit Penal.
 3. Albert Arraj, i akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 134/2, 333/a, 334/1 të Kodit Penal.
 4. Imir Vila, i akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 134/2, 333/a, 334/1 të Kodit Penal.
 5. Eduart Kume, i akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 134/2, 333/a, 334/1 të Kodit Penal.

Gjykata, bazuar në nenet 58 dhe 138 të K.Pr.Penale, me qëllim njoftimin e viktimave në proces, për zhvillimin e këtij gjykimi pranë kësaj gjykate, konform nenit 138 të K.Pr.Penale, vendos të operojë me shpallje publike duke vënë shpalljen në faqen e internetit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë, dhe në këndin e njoftimeve të kësaj gjykate për këta viktima.
Sa më lart, të zbatohet urdhërimi i gjykatës për afishimin në këndin e afishimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë dhe në faqen e internetit të kësaj gjykate.

GJYQTARE

Iliriana Olldashi