Urdhëra thirrje per gjykim

Urdher për afishimin i urdhërit të njoftimit të personave te tretë: G.A, A.A, L.P.S. etj dt. 21.06.2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË
PËR KRIME TË RËNDA
T I R A N Ë

Nr. 7
Akti
Tiranë, më 21/06/2019

Drejtuar:  KRYESEKRETARISË, IT-së

KËTU

Lënda: Kërkohet afishimi i urdhërit të njoftimit të personave te tretë: 

  1. Gazmend Aliu i biri i Jahja,lindur me 12 korrik 1974 në Mitrovice dhe banues ne Suedi me adrese banimi “Jupiter Vagen 5135264 Vaxjo” shtetas Suedez me profesion teknik industrial me pasaporte nr.81265967 date 02.06.2010;
  2. Armend Aliu i biri i Jahja,lindur me 04 Gusht 1972 në Mitrovice dhe banues ne Suedi me adrese banimi Aniarav 9 352 64 Vaxjo” shtetas Suedez me pasaporte nr.87189875 date 18 shkurt 2014;
  3. Lionel, Pascal, Sylvain – Venerelli dtl.07.05.1972 lindur ne Lyon 8E France, mbajtes i pasaportes nr.08Ax28752 shtetas francez dhe Géraldine, Christiane, Jeane- Rossillon, Cenerelli e bija e Jean – Claude,  e datelindjes 06.10.1969 lindur ne Tullins France banues ne chalet “Le Farto” Rue Notre Dame des Neiges 73120 Courchevel France mbajtes e pasaportes nr.08AX29648.
  4. Elvira Meshcheriakova e bija e Yuriu e datelindjes 21.09.1966 lindur dhe banues ne Ryazan ne adresen Nikolodvoryanskaya, str.13/20-5 390000, mbajetes i pasaportes Ruse me nr.71 6471412, shtetase ruse dhe Evgenii Lapshin i biri i Boris, i datelindjes 21.07.1955 lindur ne Kotovsk dhe banues ne Ryazan, ne adresen Nikolodvoryanskaya, str.13/20-5 390000, mbajetes i pasaportes Ruse me nr.716471409 shtetas Rus.

Me datë 05/07/2019, ditë e Premte, ora 11.00 në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, është caktuar për t`u zhvilluar seanca gjyqësore me:

Kërkues: Prokuroria për Krime të Rënda Tiranë
Objekti: Konfiskimin e pasurive të shtetasit Kelmend Balili dhe Bashkim Balili
Baza Ligjore: Ligji nr.10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, 
Gjykata në seancën gjyqësore të datës 20.06.2019, vendosi thirrjen e personave te trete në këtë gjykim të cilët janë: Shoqërine “Balili & KO”shpk, Shoqërinë DAED shpk, shtetasit Baftjar Rusi, Laert Kasaj, Gazmend Aliu, Armend Aliu, Lionel dhe Geraldine Cenerelli dhe Elvira Meshcheriakova dhe Evgeni Lapshin.

Gjykata, vendos të operojë me shpallje publike duke vënë shpalljen në faqen e internetit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë, dhe në këndin e njoftimeve të kësaj gjykate për këta persona të tretë.
Sa më lart, të zbatohet urdhërimi i gjykatës për afishimin në këndin e afishimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë dhe në faqen e internetit të kësaj gjykate.

GJYQTARE

Iliriana Olldashi