Urdhëra thirrje per gjykim

Urdher për njoftimin e trashëgimtarëve të viktimës, shtetasve: F.K. H.K. M.A. (K.) etj. dt.22.10.2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË
PËR KRIME TË RËNDA
T I R A N Ë

Nr. Akti 117
Tiranë, më 22.10.2019

U R D H Ë R

Për njoftimin e trashëgimtarëve të viktimës, shtetasve: Froso Kosta ; Harallamb Kristo ; Marigo Andoni (Kosta) ; Angjeliqi Kosta ; Froso Kosta ; Ermioni Strati ; Mihal Kosta ; Petro Kosta ; Marigo Andoni (Kosta)  ( e cila sipas akteve ka ndëruar jetë) dhe trashëgimtarët e saj ligjor janë Eleni Andoni; Gjergji Andoni, Andoneta Andoni dhe Jani Andoni.

Në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, është duke u gjykuar çështja penale në ngarkim të:

TË PANDEHURIT:  APOSTOL KOSTA

I AKUZUAR: Për kryerjen e veprës penale “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”, “Mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve dhe municionit” të parashikuar nga nenet 79/ç dhe  278/1 i Kodit Penal.
Gjykata ka vendosur:
Njoftimin e trashëgimtarëve të viktimës së veprës penale :
1.Harallamb Kristo i biri i Legter dhe i Afërdita, i datëlindjes 15.01.1998, lindur dhe banues në Gjirokastër.
2. Trashëgimtarët e Marigo Andoni (Kosta), e bija e Sotir dhe e Sofija, e datëlindjes 08.04.1936, lindur në Gjirokastër:
– Gjergji Andoni, i biri i  Themistokli dhe i Marigo, i datëlindjes 08.06.1062, lindur dhe banues në Korcëv – njoftuar me shpallje publike për procesin gjyqësor.
– Jani Andoni, i biri i Themistokli dhe i Marigo, i datëlindjes 03.09.1958, lindur dhe banues në Korcë  – njoftuar me fletë - thirrje për procesin gjyqësor.
– Antoneta Andoni, e bija e Themistokli dhe e Marigo, e datëlindjes 01.12.1954, lindur në Gjirokastër dhe banuese në Korcë – njoftuar me fletë – thirrje për procesin gjyqësor.
– Eleni Thomallari, e bija e Themistokli dhe e Marigo, e datëlindjes 02.07.1956, lindur në Gjirokastër dhe banuese në Korcë  – njoftuar me shpallje publike për procesin gjyqësor.
3. Angjeliqi Kosta e bija e Sotir dhe e Sofia, e datëlindjes 25.09.1938, lindur dhe banuese në Gjirokastër.
4. Froso Kosta e bija e Sotir dhe e Sofia, e datëlindjes 09.07.1940, lindur në Nokovë Gjirokastër dhe banuese në Përmet.
5. Ermioni Strati e bija e Sotir dhe e Sofia, e datëlindjes 26.09.1946, lindur dhe banuese në Gjirokastër.
6. Mihal Kosta i biri i Sotir dhe i Sofia, i datëlindjes 26.09.1949, lindur dhe banues në Gjirokastër.
7. Petro Kosta i biri i Sotir dhe i Sofia, i datëlindjes 06.04.1952, lindur dhe banues në Gjirokastër, për zhvillimin e seancës gjyqësore paraprake në ngarkim të të pandehurit Apostol Kosta, i akuzuar për kryerjen e veprave penale të Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”, “ Mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve dhe municionit” të parashikuar nga nenet 79/ç dhe  278/1 të Kodit Penal,  seancë e cila do të zhvillohet në datë 01.11.2019, ditë e premte, ora 09.00,  nëpërmjet depozitimit a. në këndin e afishimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; b. në faqen e internetit të kësaj gjykate.
Sa më lart, të zbatohet urdhërimi i gjykatës për afishimin në këndin e afishimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda dhe në faqen e internetit të kësaj gjykate.

GJYQTARE

ETLEVA DEDA