Njoftime

Rezultate: 354 Faqe 31 nga 36

Njoftim mbi shpalljen e kandidates fituese për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë ekzekutive.

1 (një) vend vakant në pozicionin Ekonomiste/Financiere (specialist finance dhe Buxheti), në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

  • Kandidate fituese e shpallur nga Këshilli i Gjykatës është:


Njoftim mbi rezultatet e testimit me shkrim për pranimin në shërbimin civil gjyqësor të një Ekonomiste/Financiere (Specialist finance dhe buxheti)

  • Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të Vlerësimit profesional, (testimin me gojë), janë:


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil gjyqësor të një Ekonomiste/Financiere (Specialist finance dhe buxheti)

1 (një) vend vakante në pozicionin Ekonomiste/Financiere (Specialist finance dhe buxheti) , në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar,

  • Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë:


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil gjyqësor për dy Specialist IT, Kategoria e pagës III-b

2 (dy) vende vakante në pozicionin Specialist IT, kategoria e pagës III-b , në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar,

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë


Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

1 (një) vend vakant në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Kandidate fituese e shpallur nga Këshilli i Gjykatës është:1 (një) vend vakant në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e OrganizuarKandidate fituese e shpallur nga Këshilli i Gjykatës është:


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

1 (në) vend vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar në fazën e dytë të konkurrimit janë:


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR LËVIZJE PARALELE SEKRETARE

Për 3 (tre) vende, në pozicionin Sekretar/e gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHTYP

Ditën e sotme me datën 15.01.2021, në Gjykatën e Posacme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ishte për vizitë Ambasadori i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Vincenzo Del Monaco


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR

Për 1 (një) vend, në pozicionin Ekonomiste/Financiere (Specialist finance dhe buxheti), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Specialist IT, kategoria e pagës III-b, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


Rezultate: 354 Faqe 31 nga 36