Njoftime për shtyp gjyqtari i medias Gj.K.K.O

Rubrika e gjyqtarit të medias i juridiksionit të Gjykatave të Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Email:   saida.dollani@gjykata.gov.al

 

Rezultate: 54 Faqe 5 nga 6

Njoftim publik

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 04.06.2020.


Njoftim Publik

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 03.06.2020.


Njoftim Publik

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 01.06.2020.


NJOFTIM PUBLIK

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 29.05.2020.


NJOFTIM PUBLIK

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 28.05.2020.


Njoftim publik

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për datën, data 27.05.2020.


Njoftim Publik

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, data 26.05.2020.


Njoftim Publik

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, data 22.05.2020.


Njoftime Publik

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, data 21.05.2020.


Njoftim Publik

Informacion (i përmbledhur) në lidhje me veprimtarinë e gjykatave të posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar, data 20.05.2020.


Rezultate: 54 Faqe 5 nga 6