Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 541 Faqe 30 nga 55

NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E: Shoqëria tregtare “Albtek Energy” shpk.

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 18.01.2023, ora 09:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E VIKTIMAVE NË PROCES: Shefqet Malko dhe Dea Malko

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 11.01.2023, ora 10:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PËR: Kastriot Jahupi, Liri Jahupi, Arben Jahupi, Djana Jahupi, Klarita Alizolli (Jahupi) dhe Kejsi Jahupi.

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 09 Janar 2023, ora 11:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PER SUBJEKT: Shoqëria “Kuteli” sh.p.k. Person i tretë: Luan Kanani

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 29 Dhjetor 2022, ora 09:00


NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PER SUBJEKT: Eduart Xhezo, Hakim Xhezo, Shqiponjë Xhezo

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 22 Dhjetor 2022, ora 10:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E SHTETASIT: Talo Çela

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 20.12.2022, ditë e Martë, ora 09:30


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E SHTETASIT: Ylber Hoxha(Istrefi).

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 12.12.2022, ditë e hënë, ora 11:00


NJOFTIM ME SHPALLJE PER PROÇES GJYQSOR PER NJOFTIMIN E VIKTIMAVE NË PROCES: Arlinda Duka (Lazimi)

Proçesi gjyqësor është caktuar për t’u zhvilluar më datë 07.12.2022, e Mërkurë, ora 09.30NJOFTIM PËR GJYKATEN E POSAÇME TË APELIT; SEANCE GJYQESORE PER subjekt: Laert Haxhiu

Njoftim nga Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për seance gjyqësore qe do te zhvillohet më datë, 01 Dhjetor 2022, ora 11:00.


Rezultate: 541 Faqe 30 nga 55