Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 523 Faqe 34 nga 53

NJOFTIM ME SHPALLJE, SEANCE GJYQESORE NDAJ: ILIR VUCAJ

Njoftim me shpallje, seancë gjyqesore ndaj: Ilir Vucaj, më datë 25.02.2022, ora 09:00


NJOFTIM ME SHPALLJE, SEANCE GJYQESORE NDAJ: Gentian Malindi

Njoftim me shpallje, seancë gjyqesore ndaj: Gentian Malindi, më datë 01.02.2022, ditë e Martë, ora 12:00


NJOFTIM ME SHPALLJE, SEANCE GJYQESORE NDAJ: SOKOL BODE

Njoftim me shpallje, seancë gjyqesore ndaj: Sokol Bode, në datë 21.01.2022, ditë e premte, ora 13:00


Lajmërim për depozitimin e aktit të njoftimit

Drejtuar: Të pandehurit Talo ÇELA per seance gjyqesore, më datë 28.12.2021, ditë e Martë, ora 08:30


NJOFTIM ME SHPALLJE, SEANCE GJYQESORE KUNDER: Talo Çela

Njoftim me shpallje, seancë gjyqesore kundër: Talo Çela, në datë 28.12.2021, ditë e Martë, ora 08:30


NJOFTIM ME SHPALLJE, SEANCE GJYQESORE, ndaj personite te trete, subjekti: ''ITALKROM 2000” Shpk

Njoftim me shpallje, seancë gjyqesore, ndaj personite te trete, subjekti: "ITALKROM 2000” Shpk, në datë 07.12.2021, ditë e Marte, ora 12:00


NJOFTIM ME SHPALLJE, SEANCE GJYQESORE KUNDER: ROBERT MYFTARI

Njoftim me shpallje, seancë gjyqesore kundër: Robert Myftari, në datë 18.11.2021, ditë e enjte, ora 08:30


NJOFTIM ME SHPALLJE PER NJOFTIMIN E VIKTIMAVE NE PROÇES MARIKA GJINI DHE FREDERIK ILIAZ KALEMI (NIKO MANÇELLARI)

Njoftim me shpallje per njoftimin e viktimave ne process per t'u paraqitur per Marika Gjini dhe Frederik Iliaz Kalemi (Niko Mançellari) në datë 24.11.2021, ditë e Merkure, ora 14:00


NJOFTIM ME SHPALLJE, SEANCE GJYQESORE, NDAJ PERSONIT TE TRETE: Elvis Berisha(Baci, Nika)

Njoftim me shpallje, seancë gjyqsore, ndaj personit te tret: Elvis Berisha(Baci, Nika) më datë 19.11.2021, ora 12:00


NJOFTIM ME SHPALLJE, SEANCE GJYQESORE KUNDER: Robert Myftari

Njoftim me shpallje, seancë gjyqesore kundër: Robert Myftari, në datë 12.11.2021, ditë e premte, ora 11:00


Rezultate: 523 Faqe 34 nga 53