Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 456 Faqe 33 nga 46

U R D H Ë R “Për njoftimin e të pandehurit Bashkim Murataj, nëpërmjet shpalljes publike”.

U R D H Ë R O N Njoftimin e të pandehurit Bashkim Murataj, për t’u paraqitur në seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 04.02.2021, ditë e Enjte, ora 14:00.


U r d h ë r për afishimin e aktit të njoftimit të të pandehurit Aurel (Altin) HOXHALLARI

Kryesekretaren pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të afishojë në këndin e afishimit të Gjykatës dhe në faqen e internetit, urdhërin për njoftimin e të pandehurit Aurel (Altin) Hoxhallari.

Të njoftohet Gjykata për veprimet e kryera përpara seancës gjyqësore të ardhshme, të caktuar për t’u zhvilluar në datë 26.01.2021, ditë e martë, ora 09:00


U R D H Ë R “Për njoftimin e të pandehurit Bashkim Murataj, nëpërmjet shpalljes publike”

Gjykata, bazuar në nenet 112 dhe 140 pika 5 të Kodit të Procedurës Penale.U R D H Ë R O N

Njoftimin e të pandehurit Bashkim Murataj, për t’u paraqitur në seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 21.01.2021, ditë e Enjte, ora 09:00.


SHPALLJE për seancën gjyqësore që është caktuar për tu zhvilluar më dt.12.01.2021

Seanca gjyqësore është caktuar për tu zhvilluar më dt.12.01.2021, ditë e Martë, ora 11:30.


U R D H Ë R “Për Njoftimin e të Pandehurit Artur RIZA”

Njoftimin e të pandehurit Artur Riza, për t’u paraqitur në seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 19.01.2021, ora 12:30.


U R D H Ë R “ për njoftimin e të pandehurit Fisnik Sadiku (Smaili)”

Gjykata, bazuar në nenin 140/5 të Kodit të Procedurës Penale vendosi që njoftimi i aktit, të pandehurit Fisnik Sadiku (Smaili), i biri i Istref dhe Safije, i datëlindjes 15.10.1973, lindur dhe banues në Shtoj të Ri-Shkodër, të bëhet nëpërmjet afishimit të tij në këndin e afshimit pranë Komunës Shtoj i Ri- Shkodër, në këndin e njoftimeve të kësaj gjykate si edhe në faqen zyrtare të internetit.


U R D H E R PER NJOTIMIN E TE PANDEHURIT Artan Kroj

Gjykata, bazuar në nenin 140/5 të Kodit të Procedurës Penale vendosi që njoftimi i aktit, të pandehurit Artan Kroj të bëhet nëpërmjet afishimit të tij në këndin e afshimit pranë Njësisë Administrative nr.3, dhe adresë alternative: Njesia nr.3, rruga “Sadik Petrela” Banese private Tiranë.


U R D H Ë R “Për Njoftimin e të Pandehurit Artur RIZA”

Njoftimin e të pandehurit Artur Riza, për t’u paraqitur në seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 23.12.2020, ditë e Mërkurë, ora 13:00.


U R D H Ë R “Për Njoftimin e shtetasit Ervis MUSTA”

Njoftimin e shtetasit Ervis Musta, i biri i Skënder dhe i Mimoza, i datëlindjes 17.06.1982, lindur dhe banues në adresën: Lagjia nr.5, Shetitorja “Kavaljon”, Ndërtesa 60-83, Kavajë, për t’u paraqitur në seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 23.12.2020, ora 10:00.


U R D H Ë R “Për Njoftimin e të Pandehurit Talo ÇELA”

Njoftimin e të pandehurit Talo Çela, i biri i Jonuz dhe i Bajame, i datëlindjes 07.11.1971, i pajisur me letërnjoftimin me numër personal H11107011R, lindur dhe banues në Bradashesh, Elbasan, për t’u paraqitur në seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 03.12.2020, ora 13:00.


Rezultate: 456 Faqe 33 nga 46