Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 456 Faqe 35 nga 46

Njoftimin e aktit të thirrjes për gjykim të të pandehurve: Borislav Ivanov KRUMOV, Marin Dimitrov VASILEV, etj

Njoftimin e aktit të thirrjes për gjykim të të pandehurve: Borislav Ivanov KRUMOV, i datëlindjes 23.07.1988, me shtetësi Bullgare, lindur dhe banues në Bullgari, me pasaportë nr. 384151603 dhe kartë identiteti nr. 646527713; Marin Dimitrov VASILEV i datëlindjes 18.11.1968, me shtetësi Bullgare, lindur dhe banues në Bullgari, me kartë identiteti nr. 644870604; Ilija MITREVSKI, i biri i Zdravko dhe Vesela, lindur më 02.08.1966 në Ohër, banues në fshatin Volino, Ohër, Maqedoni e Veriut; Betim VELIU, i biri i Islam dhe Luleta, lindur më 13.09.1985 në Strugë, banues në fshatin Delegozdi, Strugë, Maqedoni e Veriut; Artim DAUTI, i biri i Hadi dhe Fluturija, lindur më 30.08.1979 në Strugë, Maqedoni e Veriut; Zaim DAUTI, i biri i Zija dhe Meliha, lindur më 28.11.1970 në fshatin Delegozdi, Strugë Maqedoni e Veriut; Genc DIBRA, i biri i Shaban dhe Zeliha, lindur më 22.05.1972 në fshatin Delegozdi, Strugë, për seancën gjyqësore që do të zhvillohet datë 15.10.2020, ditë e enjte, ora 09:00


U R D H Ë R “Për njoftimin e të të pandehurit Saimir Yzeiraj, nëpërmjet shpalljes publike”.

Njoftimin e të të pandehurit Saimir Yzeiraj, i biri i Fatmir dhe i Merita, i datëlindjes 08.05.1997, lindur në Ballsh dhe banues në: Lagjia Nr.13, Durrës, për t’u paraqitur në seancën paraprake të caktuar për t’u zhvilluar në datë 06.10.2020, ditë e Martë, ora 09:00, në Gjykatën e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë


Urdhër thirrje për gjykim për të dëmtuarën Kristina Aliaj

Në seancën gjyqësore të datës 08.09.2020, gjykata ka vendosur:

Njoftimin e aktit të thirrjes për gjykim të të dëmtuarës Kristina Aliaj e bija e Vladimir dhe e Dhurata, e datëlindjes 14.10.1996, lindur në Këlcyrë, Përmet ,për seancën gjyqësore që do të zhvillohet datë 06.10.2020, ditë e martë, ora 11:00 nëpërmjet a. në këndin e afishimit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; b. në faqen e internetit të kësaj gjykate.


Njoftimi i shtetases Liljana Gjika, për pushimin e pjesshëm të cështjes

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në datë 05.10.2020, ditë e Hënë, ora 09:00, është caktuar për t’u zhvilluar seanca paraprake për pushimin e pjesshëm të cështjes, ndaj shtetases:
Liljana Koço GJIKA


Njoftimi i shtetases L. Gj, për seancën paraprake.

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, në datë 21.09.2020, ditë e Hënë, ora 09:00, është caktuar për t’u zhvilluar seanca paraprake për pushimin e pjesshëm të cështjes, ndaj shtetases:
L. K. GJ.


Urdher për njoftimin e te pandehurit I.V

U R D H Ë R O J, Njoftimin e të pandehurit Ilir Vuçaj, për t’u paraqitur në seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 10.09.2020, ora 12:00.Lajmërim për depozitimin e aktit të njoftimit për shtetasit MARTIN NIKE BLETA dhe NIKE MARTIN BLETA

Më datë 10.07.2020, ditë e Premte, ora 10:00, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, do të shqyrtohet kërkesa penale që i përket


Lajmërim për depozitimin e aktit të njoftimit të të pandehurit LUAN GRAMOS BUBA

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, më datë 13.07.2020, ditë e Hënë, ora 10:00, do të zhvillohet seanca ku do të shqyrtohet kërkesa, që u përket palëve:


Lajmërim për depozitimin e aktit të njoftimit të të pandehurit ARTUR BAFTJAR RIZA

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, është sjellë për gjykim çështja penale në ngarkim të:


Rezultate: 456 Faqe 35 nga 46