Urdhëra thirrje per gjykim

Urdhëra thirrje per gjykim

Rezultate: 510 Faqe 38 nga 51

Urdhër për afishimin e aktit të njoftimit të të pandehurit Gentian Malindi.

urdhëroheni të bëni depozitimin e aktit të njoftimit të të pandehurit Gentian Malindi, në këndin e afishimit të njoftimeve të gjykatës, si dhe në faqen e internetit të gjykatës.


U R D H Ë R për thirrjen në seancën paraprake ndaj të viktimës së veprës penale Aleksandër Laho

URDHËROJMË:

Njoftimin e thirrjes për seancë paraprake të viktimës së veprës penale Aleksandër Laho i biri i Xhemal dhe i Qefnije, i datëlindjes 03.08.1973, lindur në Shijak dhe banues në Fermë-Sukth, Durrës, me numër telefoni 0682740420 lidhur me seancën paraprake, që do të zhvillohet në datë 11.03.2021, ditë e enjte, ora 13:30 nëpërmjet depozitimit;


U R D H Ë R “Për njoftimin e viktimave në proces, nëpërmjet shpalljes publike”

URDHËRON

Shpalljen publike të njoftimit të viktimave në proces, shtetasve gjermanë Adelbert Bayer, Susanne Gempler, Jürgen Breitenreuter, etj, në këndin e njoftimit të gjykatës dhe në faqen e saj në internet, për seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 23.02.2021, ditë e martë, ora 14.30.


SHPALLJE njoftimin e viktimës së veprës penale shtetasit Leonard Mikli

Gjykata, bazuar në nenin 58 dhe 138 të Kodit të Procedurës Penale vendosi që njoftimi viktimës së veprës penale shtetasit Leonard Mikli, i biri i Ismetit dhe i Manushaqes, i datëlindjes, i datëlindjes 06.01.1990, lindur në Peshkopi e banues në: Bathore, Kamëz, të bëhet nëpërmjet afishimit të tij në këndin e njoftimeve të kësaj gjykate si edhe në faqen zyrtare të internetit.

Seanca gjyqësore është caktuar për tu zhvilluar më dt.28.1.2021, ditë e Enjte, ora 12:00.


U R D H Ë R “Për njoftimin e të pandehurit Bashkim Murataj, nëpërmjet shpalljes publike”.

U R D H Ë R O N Njoftimin e të pandehurit Bashkim Murataj, për t’u paraqitur në seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 04.02.2021, ditë e Enjte, ora 14:00.


U r d h ë r për afishimin e aktit të njoftimit të të pandehurit Aurel (Altin) HOXHALLARI

Kryesekretaren pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të afishojë në këndin e afishimit të Gjykatës dhe në faqen e internetit, urdhërin për njoftimin e të pandehurit Aurel (Altin) Hoxhallari.

Të njoftohet Gjykata për veprimet e kryera përpara seancës gjyqësore të ardhshme, të caktuar për t’u zhvilluar në datë 26.01.2021, ditë e martë, ora 09:00


U R D H Ë R “Për njoftimin e të pandehurit Bashkim Murataj, nëpërmjet shpalljes publike”

Gjykata, bazuar në nenet 112 dhe 140 pika 5 të Kodit të Procedurës Penale.U R D H Ë R O N

Njoftimin e të pandehurit Bashkim Murataj, për t’u paraqitur në seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 21.01.2021, ditë e Enjte, ora 09:00.


SHPALLJE për seancën gjyqësore që është caktuar për tu zhvilluar më dt.12.01.2021

Seanca gjyqësore është caktuar për tu zhvilluar më dt.12.01.2021, ditë e Martë, ora 11:30.


U R D H Ë R “Për Njoftimin e të Pandehurit Artur RIZA”

Njoftimin e të pandehurit Artur Riza, për t’u paraqitur në seancën gjyqësore të caktuar për t’u zhvilluar në datë 19.01.2021, ora 12:30.


U R D H Ë R “ për njoftimin e të pandehurit Fisnik Sadiku (Smaili)”

Gjykata, bazuar në nenin 140/5 të Kodit të Procedurës Penale vendosi që njoftimi i aktit, të pandehurit Fisnik Sadiku (Smaili), i biri i Istref dhe Safije, i datëlindjes 15.10.1973, lindur dhe banues në Shtoj të Ri-Shkodër, të bëhet nëpërmjet afishimit të tij në këndin e afshimit pranë Komunës Shtoj i Ri- Shkodër, në këndin e njoftimeve të kësaj gjykate si edhe në faqen zyrtare të internetit.


Rezultate: 510 Faqe 38 nga 51