Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 91 Faqe 5 nga 10

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore.

- 3 (tre) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e OrganizuarNJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin 'Shofer'


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (Ing. Elektrik)


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (Ing. Mekanik)


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (Ing. Elektrik)


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (Ing. Mekanik)


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Sekretare gjyqësore zëvendësuese


NJOFTIM MBI SHPALLJEN E KANDIDATËVE FITUES POZICIONI SEKRETAR/E GJYQESOR

Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive Sekretar/e Gjyqësor


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Sanitar/e, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Rezultate: 91 Faqe 5 nga 10