Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 64 Faqe 6 nga 7

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

1 (një) vend vakant në pozicionin Ekonomist/e, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

2 (dy) vende vakante në pozicionin Specialsit IT, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar,


Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

2 (dy) vende vakante në pozicionin Sekretar/e Gjyqësor, në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR LËVIZJE PARALELE EKONOMISTE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Ekonomiste (Specialist prokurimesh & magazine në degën e buxhetit), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR LËVIZJE PARALELE SEKRETARE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Sekretare gjyqësore, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR LËVIZJE PARALELE SPECIALIST IT

Për 2 (dy) vend, në pozicionin Specialist IT, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 2 (dy) vende, në pozicionin nëpunës gjyqësor, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse (S SH M), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Ekonomiste (Specialist prokurimesh & magazine në degën e buxhetit), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


Rezultate: 64 Faqe 6 nga 7