Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Njoftime për shpallje konkurrimi për vend të lirë pune

Rezultate: 91 Faqe 6 nga 10

NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Magazinier/e, pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar


NJOFTIM MBI MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive sekretare gjyqësore.

Njoftim per "Vlerësimi profesional" per kandidat për pozicionin "Sekretarë gjyqësor" do të zhvillohet më datën 29.12.2021 ora 10:00


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse (S.SH.M.), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


Njoftim per lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqsor per pozicionin Sekretar/e Gjyqesor

Njoftim per lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqsor per pozicionin Sekretar/e Gjyqesor


Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues pozicioni “Arkivist”

Njoftim mbi shpalljen e kandidatëve fitues për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, në kategorinë ekzekutive, pozicioni “Arkivist”


Njoftim mbi rezultatet e vlerësimit me shkrim nga Komisioni i Pranimit për pozicionin “Arkivist”.

Njoftim mbi rezultatet e vlerësimit me shkrim nga Komisioni i Pranimit për pozicionin “Arkivist”.


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse (S.SH.M.), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


NJOFTIM MBI mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil gjyqësor për pozicionin Arkivist/e

Njoftim per "Vlerësimi profesional" per kandidat për pozicionin Arkivist/e do të zhvillohet më datën 03.11.2021 ora 10:00


NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E PROÇEDURËS SË LËVIZJES PARALELE NË POZICIONIN “ARKIVIST/E

Njoftim mbi përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele në pozicionin “Arkivist/e


NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURRIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist (elektrik) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse (S.SH.M.), pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.


Rezultate: 91 Faqe 6 nga 10